Jongeren & Volwassenen

Ambulante begeleidingOVER ONS


Grip is een initiatief van Ids Postma en Heleen Reinds sinds 2013.  

Grip op gedrag is een kleinschalig samenwerkingsverband van

verschillende professionals die mensen thuis begeleiden


Bij Grip werken goed geschoolde begeleiders. Ze geven begeleiding op het

gebied van zelfstandigheid, huiselijke problemen, school en werk. 

Heb je ADHD, leerproblemen,een autisme-spectrumstoornis, last van

agressie, een verslaving of is het contact met je omgeving verstoord, 

dan kunnen wij je begeleiden.


Onze begeleiders maken in overleg met jou contact en werken samen met de mensen

met wie jij dagelijks te maken hebt. Bijvoorbeeld de mentor op school of de

begeleider op je werk, je psycholoog of je psychiater. Op deze manier zorgen we

er met elkaar voor dat jij weer lekker in je vel komt te zitten.

 

Grip... soms is het stevig, soms is het losjes, maar altijd precies wat nodig is

ONZE WAARDEN


Missie & Visie

Missie 

Grip wil hulp bieden aan jongeren en volwassenen die vast gelopen zijn. Bij Grip heeft elke cliënt, een vaste begeleider voor het hele traject, zodat de cliënt weet waar hij/zij terecht kan als hij vast loopt. De begeleiders geloven in de eigen kracht van de persoon, hulp waar het nodig is, zelf doen waar het kan.

Visie

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet. Erkenning voor gevoelens, waardering voor de persoon en invloed op de eigen omgeving zijn belangrijke sociale behoeften van ieder individu (Motivatietheorie Maslow). Ieder mens is anders, heeft kwaliteiten en is op zoek naar waardering. Als de cliënt samen met begeleider op zoek gaat naar succeservaringen, groeit de zelfwaardering en kan er persoonlijke groei plaats vinden.

24/7

Een vaste begeleider die 24/7 bereikbaar is. 

Dat brengt rust omdat je altijd weet bij wie je terecht kunt als het lastig is.